Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:723 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for om arbeidet med den varslede stortingsmelding om frivillighet skjer gjennom en lukket prosess, eller gis det på generelt grunnlag rom for de aktører som meldingen berører å komme med innspill til meldingens innhold underveis?

Begrunnelse

Frivilligheten i Norge er mangfoldig både i sitt virke og i sin organisasjonsform. Regjeringen har varslet en stortingsmelding på området, og mange aktører har store og ulike forventninger og ønsker hva angår innholdet i denne meldingen.
Når det arbeides med stortingsmeldinger vil det alltid være relevant å ha god kontakt og dialog med det landskapet man skal beskrive. Kontakten må være balansert og statsråden må sikre at alle aktører oppfattes som jevnbyrdige i kontakten med politikerne.
På grunn av flere henvendelser fra organisasjoner som er blitt avvist i forholdt til å komme med innspill til stortingsmeldingen overfor departementet, bes statsråden redegjøre for om departementet har besluttet at arbeidet skjer som en lukket prosess, og at dermed ingen av de frivillige aktører gis rom til å kommunisere med departementet før saken legges frem til høring.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg har i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om frivillighet invitert frivillig sektor, blant annet gjennom paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge til å komme med innspill. Departementet har mottatt fire brev med interessante og nyttige innspill til meldingen. Videre har det vært avholdt flere møter mellom Kultur- og kirkedepartementet og Frivillighet Norge. Vi har også mottatt gode innspill fra flere frivillige organisasjoner.

9. november 2006 inviterte Kultur- og kirkedepartementet frivillige organisasjoner til den årlige konferansen Møteplassen. Hensikten med konferansen er å presentere dagens frivillighet og være en møteplass mellom det offentlige og frivillig sektor. Årets tema var Frivillighet, utfordringer og muligheter. I min åpningstale på konferansen redegjorde jeg for arbeidet med stortingsmeldingen, og jeg viste til at for å gjøre en god jobb med meldingen er departementet avhengig av et samspill med frivillig sektor. Også i avslutningsinnlegget oppfordret departementet organisasjonene til å komme med innspill til meldingen.

Jeg vil også vise til Topplederkonferansen som Frivillighet Norge arrangerte 9. januar i år der både statsministeren og jeg deltok. Innholdet i den varslede stortingsmeldingen om statens forhold til frivillig sektor var selvfølgelig et viktig tema i innleggene våre.

Jeg er ikke kjent med at organisasjoner er avvist i forhold til å komme med innspill overfor departementet til stortingsmeldingen.