Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:725 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 15.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er det et nasjonalt og politisk mål å gi lik eller tilnærmet lik tilgang på bredbånd til alle i hele Norge?

Begrunnelse

Jeg får stadig henvendelser fra folk som hadde store forventninger når Stoltenberg-regjeringen lovet bredbånd til alle innen 2007.
I Vestby kommune, som ligger ca. 3 mil fra Oslo, er det stor forskjell i bredbåndstilgangen til folk i kommunen.
Internettkommunikasjonen er helt avgjørende for mange, ikke minst skoleelever. Både med tanke på rent lekse- og skolearbeid, men også med tanke på den sosiale kontaktflaten med bakgrunn i måten unge mennesker kommuniserer på via msn etc., blir det segregering i samfunnet i forhold til hvem som har tilgang på Internett og høyhastighet, og dem som ikke har det. Mange i kommunen kan ikke bruke nettbank, blant annet fordi det tar så lang tid at sikkerhetskoden ikke er tilgjengelig lenger når den går igjennom.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Det er helt klart et politisk mål at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett.

Målet er nedfelt i Soria Moria-erklæringen hvor det heter at "hele landet skal ha tilbud om tilknytning til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007".

Denne Regjeringen har arbeidet systematisk for å skaffe best mulig dekning til flest mulig. Regjeringen har satt av mer penger enn noen gang tidligere til bredbåndsutbygging, og vi har dreid Høykom-programmet til å kunne gi tilskudd direkte til infrastrukturbygging, og ikke bare til stimulering av offentlig etterspørsel gjennom utvikling av offentlige tjenester som krever bredbånd.

På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet har konsulentselskapet Nexia nylig utarbeidet en rapport som viser at den nasjonale dekningen forventes å være på 98 pst. ved utgangen av 2007. Et år tidligere var forventet dekning ved utgangen av 2007 95 pst. Dette viser at Regjeringens bevilgninger har bidratt positivt. Jeg vil følge utviklingen tett, og arbeide for at Regjeringens ambisiøse målsetting blir innfridd.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en beskrivelse av status for bredbåndssituasjonen senest i St.prp. nr. 1 (2007-2008).