Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:746 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Energikomiteen ble i går informert om at Hammerfest Strøm AS er i ferd med å avslutte forhandlingene med britiske interesser og derigjennom flagge ut den verdensledende tidevannskraftteknologien som er utviklet i Kvalsund. Selskapet la ikke skjul på at "det var manglende tilrettelegging for fornybar kraft i Norge som var den direkte årsaken".
Vil statsråden se på dette prosjektet igjen og følge opp løftene om en mer aktiv næringspolitikk med tiltak slik at selskapet får samme betingelser i Norge som i Storbritannia?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen fører en ambisiøs politikk for å fremme næringsutvikling innen fornybar energi i Norge. De viktigste virkemidlene i denne satsingen er økonomisk støtte gjennom Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det er blant annet opprettet et program i skjæringsfeltet mellom disse tre virkemiddelaktørene.

Jeg er kjent med at Hammerfest Strøms prosjekt i 2002 fikk en samlet offentlig støtte på om lag 13 mill. kr fra NVE/Enova, SND og Finnmark fylkeskommune. I tillegg har de fått støtte fra Norges forskningsråd i flere faser.

Det er nå stor interesse for prosjekter innen tidevannsenergi og bølgeenergi. Enova har gitt en samlet støtte på nær 40 mill. kr til 4 havenergiprosjekter, inkludert Hammerfest Strøms prosjekt. I tillegg vil fremtidige prosjekter komme inn under den nye støtteordningen for fornybar elektrisitet.

Jeg er ikke kjent med at Hammerfest Strøm har søkt Enova om støtte til nye prosjekter utover den bevilgning som allerede er tildelt.