Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:747 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Senest i Finansavisen 15. mars meldes utflytting av norskeid rederivirksomhet. Rederier basert i Norge er trolig noe av det viktigste for innovasjonsevnen i den norske maritime klynge, og en avklaring om fremtidig rederibeskatning er det viktigste for at flest mulig rederier skal forbli basert i Norge. Det har vært lenge stille fra Regjeringen om denne saken etter Schjelderup-utvalgets rapport for et år siden og 5 linjer i budsjettdokumentene for 2007.
Akter finansministeren å avklare skattebetingelsene for rederiene i Revidert nasjonalbudsjett 2007?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som jeg tidligere har gitt uttrykk for, senest ved mitt svar av 2. november 2006 på spørsmål nr. 308 fra finanskomiteen/Høyres fraksjon, av 23. oktober 2006, vedrørende statsbudsjettet 2007, vil Regjeringen komme tilbake til den videre oppfølgingen av Rederiskatteutvalgets utredning. Dette vil skje på bakgrunn av en grundig behandling av saken. Slik jeg vurderer det nå, tar jeg sikte på at dette skjer i forbindelse med statsbudsjettet for 2008.