Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:752 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Romerike Blad har i det siste vist til at det er stor uro i politiet på Romerike fordi politimesteren har besluttet å inndra mobiltelefonene til mange erfarne politifolk. Mange av politifolkene reagerer meget sterkt på det som har skjedd og mener at det vil ramme etaten og derigjennom de mål etaten har.
På bakgrunn av dette vil jeg gjerne vite om statsråden støtter inndragning uten betenkeligheter eller om det er sider ved saken som bekymrer statsråden?

Begrunnelse

Mange av politifolkene hevder at det å være tilgjengelig på telefon stort sett døgnet rundt er en kvalitet i seg selv. Det gjør at personer som har behov for det kan ta direkte kontakt med den de ønsker å ha kontakt med uten at man må gå via en operasjonssentral. Opplegget kan også forstås dit at politimesteren mangler tillit til sine folk og deres bruk av tjenestetelefoner, noe som i så fall vil være svært alvorlig.
Jeg håper derfor statsråden kan bidra til å finne en fornuftig løsning på dette problemet, noe som vil tjene samfunnet totalt sett og etaten selv.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Representanten Ellingsens spørsmål har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Romerike politidistrikt.

Politimesteren i Romerike politidistrikt har opplyst i sin tilbakemelding til Politidirektoratet at det er lagt vekt på tjenestlige og beredskapsmessige behov ved fordeling av mobiltelefoner til ansatte. Han har videre opplyst at det ble holdt drøftingsmøte med organisasjonene den 29.11.2006, der det var enighet om hvilke prinsipper som skulle legges til grunn for tildeling av mobiltelefoner. Ut fra disse prinsippene ble så tilbud om å disponere mobiltelefoner også utenom arbeidstid gitt. Politidirektoratet opplyser at de ikke finner grunn til å etterprøve den lokale politimesters vurdering av det operative behov for mobiltelefoner ved Romerike politidistrikt.

På denne bakgrunn finner jeg heller ikke grunn til å kommentere saken.