Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:771 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 19.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Nye gassferjer er på plass i viktige ferjesamband på E39 i Rogaland og i Hordaland. Gjennom dette tiltaket blir tidligere brukt ferjemateriell fristilt. I mange andre eksisterende ferjesamband i de samme to fylkene er det stort behov for økt kapasitet og fornyelse av materiell.
Hvordan vil statsråden sørge for at fristilt ferjemateriell gjennom gassferjesatsingen kan brukes i andre ferjesamband i henholdsvis Rogaland og Hordaland, slik at fristilte ferjer ikke ligger ubrukt ved kai eller leies/selges ut av landet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I 2007 blir ti ferjer i riksvegferjedriften fristilt som følge av gjennomført konkurranseutsetting. Disse ferjene fristilles fra hovedavtalen som regulerer forholdet mellom Statens vegvesen og ferjeselskapene innenfor rammetilskuddsordningen.

Statens vegvesen forhandler med ferjeselskapene for å sikre trafikantene langs kysten et best mulig tilbud innenfor de økonomiske rammene som er til rådighet. Dette er også utgangspunktet for bruk av fristilte ferjer. Statens vegvesen og TIDE Sjø har inngått avtale om bruk av ferjene M/F "Stord" og M/F "Ullensvang" i sambandene Krokeide-Austevollshella og Halhjem-Våge i 2007. Disse ferjene ble fristilt som et resultat av innsetting av nye gassferjer i sambandet Halhjem-Sandvikvåg 1. januar 2007. Begge parter vil arbeide for at disse ferjene kan benyttes i riksvegferjedriften også etter 2007.

Forhandlingene med de andre selskapene pågår fortsatt. I øyeblikket er det derfor ikke mulig å si noe om endelig disponering av fristilt ferjemateriell.