Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:779 (2006-2007)
Innlevert: 19.03.2007
Sendt: 20.03.2007
Besvart: 27.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): De nye gassferjene som er satt inn på strekningen Arsvågen-Mortavika i Rogaland kan ikke gjøre seg nytte av reservekaianlegg som ble brukt av tidligere ferjemateriell. Når værforholdene tilsier at gassferjene ikke kan legge til ordinær kai, må sambandet stenge. Dette har nylig skapt store trafikkproblemer.
Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen planlegger reservekai for gassferjene ved dagens ferjekai i Mekjarvik i Randaberg kommune. Arbeidet med prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag har høyeste prioritet.

Statens vegvesen regner med at konkurransegrunnlaget for arbeidene i Mekjarvik kan være klart til utlysing i mai 2007. Dette innebærer at det sannsynligvis vil være praktisk mulig å starte anleggsarbeidene i august/september 2007 og at Mekjarvik kan tas i bruk som reservekai for gassferjene i løpet av vinteren 2008.

Anleggsarbeidene som skal utføres i 2007 vil bli finansiert gjennom midlertidige omdisponeringer innenfor Statens vegvesens budsjett. Finansieringen av prosjektet vil bli tatt opp i statsbudsjettet for 2008.