Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:817 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til at det i Rogaland, og i andre regioner hvor slike tilbud ikke finnes, blir etablert poliklinikk for pasienter med rygg- og nakkesmerte?

Begrunnelse

Helse- og omsorgsministeren har i oppdragsdokumentet for 2007 til Helse Vest, som Stavanger Universitetssjukehuset er en del av, slått fast at tilbudet til pasienter med kronisk smerte skal prioriteres.
I Bergen, Trondheim, Kristiansand og flere andre steder drives det poliklinikk for pasienter med rygg- og nakkesmerte. De pasientene som sokner til disse poliklinikkene, representerer en stor andel av gruppen "kroniske smertepasienter".
Disse poliklinikkene har to oppgaver. De gir hjelp til de som har utviklet kronisk smerte, slik at det kan være lettere å leve med den. Den andre og like viktige oppgaven er å hjelpe folk til å unngå at mer akutt smerte utvikler seg til kronisk smerte i rygg eller nakke.
I Rogaland hvor det ikke finnes et slikt poliklinisk tilbud har ikke de nevnte pasientgruppene tilnærmet samme mulighet til å få hjelp.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I oppdragsdokumentet for 2007 har alle de fem regionale helseforetakene fått i oppdrag i samarbeid med primærhelsetjenesten å styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter.

Helse Vest RHF opplyser at i Helse Stavanger er det et tilbud til pasienter med rygg- og nakkesmerter ved lærings- og mestringssenteret og ved smertepoliklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus.

Ved lærings- og mestringssenteret har man årlig et tilbud til 60 pasienter i forbindelse med mestring av kroniske smertetilstander. I tillegg har man etablert en egen skulderpoliklinikk i samarbeid med ortopedisk avdeling hvor en årlig gir en vurdering og rehabiliteringstilbud til 500 pasienter.

Smertepoliklinikken i Helse Stavanger er i en oppbygningsfase. Jeg kan opplyse om at det i 2006 ble behandlet om lag 2 000 pasienter ved klinikken. Av disse var 800 normale konsultasjoner ved smertepoliklinikken, 350 pasienter var inneliggende og resten fikk et behandlingstilbud i et mobilt palliativt team. Til sammen var det 120 nye pasienter som fikk et tilbud i 2006.

Ventetidene har det siste halve året gått ned fra 18 måneder til 14 måneder i gjennomsnitt, og det står nå 155 pasienter på venteliste ved smertepoliklinikken. Helse Vest RHF har forsikret meg om at alle disse pasientene vil få et tilbud i løpet av 2007.

Videre vil Stavanger Universitetssjukehus starte opp en ryggpoliklinikk i 2007, i tråd med oppdragsdokumentet til Helse Vest for 2007.