Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:802 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 23.03.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 30.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Tidligere statsråd Eriksen uttalte høsten 2005 at Norges forhold til såkalte BITs (bilaterale investeringsavtaler) som sikrer norsk næringslivs investeringer i andre land, skulle være avklart "tidlig neste år". Behovet for BITs er økende ikke minst pga. at norsk næringsliv investerer mer ute, jf. StatoilHydros nye strategi, ikke minst støttet av statsministeren. Derfor var det gledelig da utenriksministeren før jul i Stortinget slo fast "at jeg har som ambisjon om å komme i mål med dette på nyåret".
Hva er status?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra utenriksministeren.

Avtaler om investeringsbeskyttelse er viktige for norske investeringer i utlandet. Utformingen av slike avtaler reiser en rekke juridiske spørsmål som krever grundig utredning. Regjeringen er imidlertid i ferd med å ferdigstille disse utredningene, og med forbehold om det endelige resultat av de utredninger som nå pågår, tas det sikte på at et utkast til norske posisjoner for fremtidige forhandlinger om bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler og avtaler som inngås i forbindelse med EFTA-handelsavtaler vil kunne foreligge før sommeren.