Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:810 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil statsråden sørge for at man ikke må vente til neste år før en reserveløsning er på plass for ferjesamband på kyststamveien E39 Mortavika-Arsvågen?

Begrunnelse

I dag er det igjen problemer på sambandet Halhjem-Sandvikvåg med store forsinkelser og for bare kort tid siden, den 18. mars, så var det stans både i dette sambandet og Mortavika-Arsvågen. Dette skapte et mareritt for befolkning, næringsliv og mange reisende med Kystbussens ruter.
De nevnte ferjesambandene er sårbare. Værforholdene på Boknafjorden er labile og tidligere erfaring har vist at det fra tid til annen oppstår tekniske utfordringer på fergekaiene. Det er kritisk at en reserveløsning rakst er på plass på Norges mest trafikkerte ferjestrekning, E39 kyststamveien.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen planlegger reservekai for gassferjene som trafikkerer sambandet Mortavika-Arsvågen ved dagens ferjekai i Mekjarvik i Randaberg kommune. Arbeidet med prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag har høyeste prioritet.

Statens vegvesen regner med at konkurransegrunnlaget for arbeidene i Mekjarvik kan være klart til utlysing i mai 2007. Dette innebærer at det mest sannsynlig vil være praktisk mulig å starte anleggsarbeidene i august/september 2007 og at Mekjarvik kan tas i bruk som reservekai for gassferjene i løpet av vinteren 2008.

Anleggsarbeidene som skal utføres i 2007 vil bli finansiert gjennom midlertidige omdisponeringer innenfor Statens vegvesens budsjett. Finansieringen av prosjektet vil bli tatt opp i statsbudsjettet for 2008.