Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:812 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 02.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Mener finansministeren det er fornuftig at man skal betale engangsavgift på nytt dersom man setter et nyere, rustfritt karosseri på en gammel bil dersom årsmodellene ikke er langt fra hverandre og karosseriene er tilnærmet like?

Begrunnelse

Gitt at man f.eks. har to biler av typen Mercedes Gelenderwagen. Én i teknisk god stand, men med dårlig karosseri, og én med fint karosseri, men ikke kjørbar. Da burde det ikke være noe i veien for å montere det brukbare karosseriet over på den brukbare bilen uten at engangsavgift utløses, ettersom karosseritypene er tilnærmet identiske. Dette kan være eksempelvis en 1986-modell og en 1992-modell.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved reparasjoner og ombygginger av biler er det klare utgangpunkt at deler kan skiftes ut uten at dette får noen avgiftsmessig betydning. Det er imidlertid en grense for hvor omfattende utskiftninger som kan gjøres før det må konstateres at kjøretøyet ikke lenger er det samme. I så fall foreligger det en oppbygging, som utløser plikt til å svare engangsavgift. Engangsavgift ved oppbygging er nødvendig for å unngå omgåelse av avgiftplikten ved at ubeskattede og uregistrerte biler, overtar identiteten til utrangerte norskregistrerte biler bit for bit.

Oppbygging foreligger når et kjøretøy har gjennomgått så store endringer at det må opprettes nye registreringsdokumenter. Det er veimyndighetene ved regionvegkontorene som avgjør i hvilke tilfelle et kjøretøy er oppbygget. Det er vanskelig å kommentere den konkrete situasjonen du beskriver, men etter det jeg har fått opplyst er det anledning til å skifte karosseri på en bil med ramme uten at dette anses som oppbygging. Per i dag trenger ikke det nye karosseriet være fabrikksnytt, men det må være av samme type.