Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:814 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I debattprogrammet Standpunkt på NRK 20. mars 2007 skrøt Sosialistisk Venstrepartiets nestleder Audun Lysbakken av at den rød-grønne regjeringen var mye flinkere enn Bondevik-regjeringen til å verne norsk natur, og at de rød-grønne hadde vernet langt mer enn Bondevik-regjeringen gjorde. Nå er ikke størrelsen på vernet areal et kvalitetsmerke på god miljøpolitikk i seg selv, men har Lysbakken rett i sine påstander om at statsråden har vernet mer av norsk natur enn hva statsrådene Brende og Hareide gjorde i forrige periode?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Per 1. januar 2007 har sittende regjering vernet over 5 900 km2. Dette innebærer at vi i løpet av de første 14 månedene bl.a. opprettet 4 nye nasjonalparker og i tillegg utvidet en eksisterende park. Nytt nasjonalparkareal utgjør ca. 4 600 km2.

Regjeringen Bondevik vernet i løpet av hele sin fireårsperiode til sammen ca. 16 700 km2.