Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:815 (2006-2007)
Innlevert: 23.03.2007
Sendt: 26.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I finansministerens tale til Sosialistisk Venstrepartiets landsmøte harselerte statsråd Halvorsen med at Fremskrittspartiet hadde snakket med forskere som mottar økonomisk støtte fra ExxonMobil. Disse forskerne fikk et utvetydig negativt stempel fra Halvorsen, som brukte støtten fra Exxon som bevis på at de ikke var troverdige.
Mener miljøvernministeren at miljø- og klimaforskere som mottar økonomisk støtte fra oljeselskapene generelt og ExxonMobil spesielt er mindre troverdige i miljørelatert forskningsarbeid?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Generelt bør man ha tillit til forskeres integritet uavhengig av hvordan forskningen er finansiert, selv om det i enkelte tilfeller kan knyttes betenkeligheter til forskning og utredning fra selskaper som har sterke økonomiske interesser i resultatene.

I klimaforskningen forholder mitt departement seg primært til helheten, og ikke til enkelte forskeres resultater. I den sammenheng har jeg full tillit til FNs Klimapanel (IPCC), til det arbeidet de gjør i å vurdere all publisert klimaforskning, og til at de leverer balanserte og solide rapporter basert på den beste og mest relevante forskning pr. i dag.