Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:830 (2006-2007)
Innlevert: 26.03.2007
Sendt: 27.03.2007
Besvart: 30.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen lovet i forbindelse med budsjettet for 2007 å komme med en avklaring vedrørende vernet av Trillemarka innen fremleggelsen av revidert 2007.
Står dette løftet fast?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I St.prp. nr. 1 (2006-2007) framgår at det var planlagt å ta stilling til verneomfanget for Trillemarka-Rollagsfjell i 2006, med sikte på å fremme en egen sak for Stortinget tidlig i 2007.

Regjeringen arbeider grundig med saken, med sikte på å komme fram til en god løsning. Foreløpig er det ikke mulig å si når Regjeringens avklaring vil foreligge.

Når Regjeringen har avklart verneomfanget for Trillemarka-Rollagsfjell, vil spørsmålet om finansiering knyttet til vernet bli lagt fram for Stortinget.