Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:837 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 28.03.2007
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 30.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Regjeringen har lovet full barnehagedekning i løpet av 2007. På Romerike står fortsatt 750 barn uten barnehageplass.
Hva vil finansministeren gjøre for å kunne oppnå målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2007, slik finansministeren lovet i valgkampen i 2005?

Begrunnelse

Ingen andre partier har brukt mer energi og politisk krutt for å få full barnehagedekning enn Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Venstreparti lovet også at de ville gå ut av Regjeringen "hvis regjeringen ikke får det til." Stortinget vet allerede nå at alle småbarnsforeldre ikke får plass til sine barn i løpet av året. Det er ikke sikkert at løftet blir innfridd til stortingsvalget i 2009. Det står trekvart tusen barn i kø på Romerike pr. i dag. Ved utgangen av året vil tallet være mye lavere, men forsatt vil det ikke være full barnehagedekning overalt. Tidligere i uken gjorde Kommunenes Sentralforbund det kjent at det mangler 30 000 barnehageplasser for å skaffe alle barn en plass. Men verst er det at etterspørselen etter barnehageplass er større enn utbyggingstakten i mange kommuner. Det skaper lengre køer foran barnehagene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Full barnehagedekning i løpet av 2007 er en prioritert målsetting for Regjeringen, og utbyggingen av nye barnehageplasser i landets kommuner skjer i høyt tempo.

- Siden 2003 har 30 000 flere barn fått barnehageplass.

- Foreldrebetalingen er redusert til 2 330 kr.

- Foreløpige KOSTRA-tall for 2006 viser at 11 500 nye barn fikk plass i barnehage, og kapasitetsveksten var på over 16 000 plasser.

- Siden 2003 er 11 000 nye ansatte kommet til i barnehagen.

- I budsjettet for 2007 har Regjeringen økt bevilgningen til barnehageformål med totalt 3,2 mrd. kr. Det legger grunnlag for etablering av 19 300 nye barnehageplasser, noe som forhåpentligvis vil gi 15 800 nye barn plass i barnehage i løpet av 2007.

- Til sammen har bevilgningen til barnehager økt med 105 pst. fra 2003 til 2007, fra 8,1 til 18,7 mrd. kr.

Flertallet av norske kommuner er alt i mål med full dekning, mange vil komme i mål i løpet av 2007, og noen må bruke litt av 2008. Det gjelder særlig storby- og storbynære kommuner, der befolkningen vokser og presset i byggebransjen er stort. Romerike, som representanten Thomsen peker på, er et område som har slike utfordringer.

Regjeringen ser disse utfordringene. Lange ventelister og knapphet på tid og tomter er bakgrunnen for at regjeringen fra og med i år har opprettet et eget tilskudd til permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler. Regjeringen ønsker at kommuner som har ikke har full barnehagedekning, skal benytte denne ordningen for å forsere barnehageutbyggingen og på den måten bidra til at flere barn kan få et barnehagetilbud så raskt som mulig.