Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:844 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 29.03.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 11.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Miljøvernministeren har sagt nei til Åmot kommunes ønske om at en skogeier skal få etablere offroadsenter. Når ikke dette senteret skal kunne etableres, må en lure på om noe i det hele tatt skal tillates. Dette går på mulighetene løs. Derfor spør undertegnede statsministeren samme spørsmål som Østlendingens redaktør stiller i sin leder 26. mars.
Mener den rød-grønne regjeringen at vedtaket (om å si nei til etablering av et offroadsenter i Åmot) er god distriktspolitikk?

Begrunnelse

Den samme lederen har den beste begrunnelsen for spørsmålet. Distrikts-Norge blir fratatt råderett over sine egne muligheter og lokaldemokratiet settes til side. Dette er ikke lenger bare et spørsmål for et sektordepartement. Dette er alvorlig og kan komme til å utvikle seg til en svært alvorlig tillitskrise mellom sentralt byråkrati og lokalt selvstyre. Distrikts-Norge får en stadig sterkere følelse av at deres egne interesser og muligheter blir nedprioritert til fordel for noen sentrale oppfatninger, og lederen i Østlendingen den 26. mars gjengis som begrunnelse for spørsmålet:

"Miljøverndepartementet har nok en gang vist at de ikke er villig til å følge opp de distriktspolitiske intensjonene i Soria Moria-erklæringen. Tidligere har departementet gjort mye galt i rovdyrsaken, og nå kommer det et håpløst vedtak i striden rundt skogeier ... sitt offroadanlegg i Digeråsen. Dessverre er det ikke engang overraskende at miljøvernminister Helen Bjørnøy nå har satt en endelig stopper for terrengbilkjøringen som begynte i 1999 i Søndre Oskjølen i Digeråsen i Åmot. Men selv om vedtaket ikke er overraskende, er det ikke mindre trist og feilaktig av den grunn.
... har gjort akkurat det politikere ber folk i landbruket gjøre: Etabler en tilleggsnæring som skaper vekst og som dermed reduserer fraflyttingen. I dette tilfellet ønsket skogeieren til og med å skape noe som skulle dra folk til kommunen, og et attraktivt tilbud for motorsport- og terrengbilentusiaster. Fylkesmannen har beklageligvis prøvd å stoppe anlegget flere ganger, men takket være fornuft i kommunen har ... fått drive videre. Men nå er det altså slutt, og Miljøverndepartementet har tatt livet av en god idé som har oppstått på grunn av kreativitet og etableringslyst.
Vernepolitikken i dette landet er verdt en diskusjon i seg selv. Men i dette tilfellet blir det nesten håpløst å vifte med verneflagget når man skal argumentere for departementets vedtak. Faktum er at anlegget ligger midt i et skytefeltområde hvor Fylkesmannen har sagt ja til skyting med langdistansevåpen. Det er til og med påvist at denne skytingen verken er forurensende eller støyproblematisk. Da blir det uforståelig at bilkjøringen i anlegget til ... er så ille at departementet vender tommelen ned.
Det er lett å forstå frustrasjonen til ... og alle andre som kjemper for vekst i distriktene. Men det er vanskelig å se hvordan denne saken nå kan endres etter at den øverste myndighet, Miljøverndepartementet, har sagt sitt. Likevel er det viktig å utfordre Hedmarks statsråder og andre sentrale politikere i denne saken. Mener den rød-grønne regjeringen at vedtaket er god distriktspolitikk? Svaret må være nei, og da burde det vært mulig å gjøre om vedtaket på høyeste regjeringsnivå. Anleggets plassering midt i skytefeltområdet bør skille denne saken fra andre tilsvarende saker."

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet gjelder Miljøverndepartementets vedtak 21. mars 2007 om ikke å stadfeste reguleringsplan for Wolf-Road 4x4 i Åmot kommune. Departementet mener kjøring slik planen legger opp til ikke kan tillates etter motorferdselloven, og departementet tok derfor innsigelse fra fylkesmannen til følge.

Et tidligere planforslag for omtrent samme område ble avgjort ved Miljøverndepartementets vedtak 29. mars 2005, under tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide. Det ble da uttalt at en reguleringsplan for et vesentlig mindre område kunne være forenlig med motorferdselloven. Disse forutsetningene ble ikke oppfylt da kommunen fremmet nytt planforslag.

Jeg er selvsagt enig i at det er viktig å ta distriktspolitiske hensyn i planleggingen. Samtidig må planene holde seg innenfor de rammer lovgivningen og nasjonale føringer setter. Reguleringsplanen for Wolf-Road 4x4 bryter med disse rammene.