Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:843 (2006-2007)
Innlevert: 28.03.2007
Sendt: 29.03.2007
Besvart: 11.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har i brev datert 5. september 2006 oppfordret landets videregående skoler til å vise filmen "An Inconvenient Truth" i opplæring om klimaendringer. Filmen har utvilsomt høy påvirkningskraft. I kunnskapsformidling bør man strebe etter å bidra med objektive og etterprøvbare fakta, samt stimulere til kritisk tenkning, slik at den enkelte kan bearbeide informasjonen og dra sine slutninger.
Har statsråden gjort noe arbeid rundt Al Gores film for å sikre at den ikke har faglige feil eller subjektive overdrivelser?

Begrunnelse

Statsråden skriver i klimabrev (datert 5. september 2006) til videregående skoler i Norge at "Et første skritt er å gi en grundig og sannferdig informasjon om klimaendringene, hva som forårsaker endringene, hvilke konsekvenser de har for oss og ikke minst hva vi alle kan gjøre for å stanse klimautslippene.
Vi vil derfor oppfordre alle landets videregående skoler til å bruke filmen "An Inconvenient Truth" som del av undervisningen under temaet bærekraftig utvikling".

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen mener informasjon om klimautfordringen er av stor betydning for at befolkningen skal ha den nødvendige kunnskap om utfordringen vi står overfor, og også settes i stand til å bidra med utslippsreduksjoner. Derfor har Regjeringen lansert klimaløftet - en klimakampanje som skal bidra til nettopp økt kunnskap.

Filmen "An Inconvenient Truth" er en dokumentarfilm som handler om hvordan klimaendringene utgjør en global trussel, med Al Gore i hovedrollen som formidler av budskapet. Det er en tankevekkende og interessant film, som jeg håper vil sette verdens klimautfordringer ytterligere på dagsorden, og bidra til at elever i videregående skole også får økt kunnskap om klimatrusselen.