Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:851 (2006-2007)
Innlevert: 29.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Norge bør sette seg ambisiøse mål for kutt i utslipp av klimagasser for å innfri Kyoto-forpliktelsene. For at Norge skal kunne fremstå med troverdighet som miljønasjon bør det vesentlige av CO2-kuttene finne sted i Norge - og ikke gjennom kvotekjøp i utlandet.
Kan utenriksministeren bekrefte at regjeringen vil lage ett opplegg for klimakutt som gjør at Norge internasjonalt kan fremstå som en ledende miljønasjon?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Svaret er ennå ikke tilgjengelig