Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:863 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 30.03.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Nok et tunnelløp på nye E18 i nordre Vestfold er nå stengt.
Hva vil statsråden gjøre for å skaffe seg, innbyggerne i området og alle trafikantene oversikt over situasjonen i denne skandalen, og hva vil bli gjort for å ansvarliggjøre de som har ansvaret for byggeskandalen på dette veiprosjektet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Behov for ettersikring i andre tunneler er avdekket fordi jeg beordret gjennomført en videre kartlegging. Kartleggingen som nå er gjennomført av alle tunnelene på nye E18 i Nordre Vestfold, har vist at det er behov for å utføre mer sikring i alle tunnelene. Omfanget av nødvendig sikring varierer imidlertid mye fra tunnel til tunnel, fra noen få bolter i vegg i noen tunneler, til mer omfattende sikring av tak og vegg i andre tunneler.

I de tunnelene hvor det er nødvendig å tilleggssikre tunneltaket og hvor det kan være fare for nedfall, har Statens vegvesen valgt å stenge tunnelene for trafikk, inntil planlagt sikring er utført.

Den siste stengingen av Bolstadtunnelen (nordgående løp) vil imidlertid ha liten betydning for trafikkavviklingen på E18, da det bare er det nordgående løpet som er stengt og at all trafikk nå er flyttet over til sørgående løp.

Selv om en nå har kommet i en situasjon som krever mer sikring i de andre tunnelene i tillegg til Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen, vil ikke dette medføre en lengre stengningsperiode av nye E18, da disse arbeidene vil bli utført samtidig med utbedringen av Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen. Det ene løpet i de andre tunnelene vil holdes åpen for trafikk, mens det andre løpet utbedres.

Slik det ser ut nå, vil nye E18 bli gjenåpnet for trafikk i minst et løp pr. tunnel 6. juli 2007.

Det arbeides fortsatt med å finne årsakssammenhengene bak hendelsen.

Statsråden vil informere Stortinget om alle forhold knyttet til hendelsene som har skjedd i tunnelene på E18 i Nordre Vestfold, i en samleproposisjon som legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007.