Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:864 (2006-2007)
Innlevert: 30.03.2007
Sendt: 02.04.2007
Besvart: 11.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Norske rederier vokser kraftig og får nær 150 skip levert i år. Blant annet i Rederiskatteutvalgets innstilling er det grundig dokumentert at rederienes vilkår i Norge ikke er konkurransedyktige. Veksten skjer utenfor Norge.
Kan vi forvente at næringsministeren snart fremlegger sin nasjonale maritime strategi, inkludert en avklaring av rederienes rammevilkår, slik at rederienes vekst igjen kan skje i Norge?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I Soria Moria-erklæringen er det nedfelt at Regjeringen vil utvikle en nasjonale strategier innen næringsområder hvor Norge har kompetanse eller særlige fortrinn. Et av disse områdene er maritim sektor.

Arbeidet med den maritime strategien er godt i gang, og næringen bidrar aktivt med innspill i prosessen. Vi ønsker at den maritime strategien skal være ambisiøs, men samtidig inneholde konkrete og målrettede tiltak fra myndighetene og fra næringen selv. Hovedtema i strategien vil være globalisering, rekruttering og utdanning, miljø, nærskipsfart, forskning og innovasjon.

Den maritime strategien vil bli lagt frem i løpet av 2007.

Finansdepartementet er ansvarlig departement for oppfølgingen av Rederiskatteutvalgets innstilling.