Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:900 (2006-2007)
Innlevert: 16.04.2007
Sendt: 17.04.2007
Besvart: 23.04.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Prestestyret i Iran gjør religionsfrihet særs vanskelig. Situasjonen for Baha'iene, landets største religiøse minoritet, blir også stadig verre.
Vil utenriksministeren ta opp spørsmål om religionsfrihet og Baha'ienes situasjon spesielt når Irans utenriksminister gjester Norge i mai?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Brudd på grunnleggende menneskerettigheter i Iran gir grunn til uro og følges nøye fra Regjeringens side. Jeg deler din bekymring om begrensningene på trosfriheten i Iran, hvor bare fire religioner er tillatt - islam, jødedom, kristendom og zoroastrisme.

Regjeringen tar opp våre bekymringer i menneskerettighetsspørsmålene i hvert eneste møte som er på politisk nivå med iranske beslutningstakere. Se i den sammenheng bl.a. mitt svar på skriftlige spørsmål nr. 148 (2006-2007), nr. 1029 (2005-2006), samt interpellasjonsdebattene 2. juni 2006 og 8. februar 2006 om Iran og menneskerettighetssituasjonen.

Spesielt urovekkende er henrettelser av mindreårige, de stadig vanskeligere vilkår for menneskerettighetsforsvarere og de mange begrensninger på ytringsfriheten. Alt dette er spørsmål som vil stå sentralt i samtalene med den iranske utenriksministeren når han kommer til Norge i mai i år.

Vi samarbeider også nært med EU og andre land i FN i vår tilnærming til menneskerettighetssituasjonen i Iran. Jeg kan forsikre deg om at Regjeringen vil fortsette sitt brede engasjement og praksis på dette området. Vi har for øvrig også et godt samarbeid om disse spørsmålene med Baha'i-samfunnet i Norge.