Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:915 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Statens vegvesen er i ferd med å nedlegge trafikkstasjonene på Rjukan i Tinn kommune og Dalen i Tokke kommune. Begge nedleggelsene er underlige sett i forhold til statsrådens tidligere signaler om struktur og Soria Moria-erklæringen med hensyn til effektivitet og tilgjengelighet av offentlige tjenester. Avstandene i Telemark er store.
Er det nye tilbudet et tilbud som statsråden kan være bekjent av som god Senterparti/rød-grønn politikk?

Begrunnelse

Ordførerne i Tinn, Vinje og Tokke, alle for øvrige rød-grønne, skrev brev til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet den 16. oktober i fjor.
Det er tverrpolitisk enighet i alle tre kommuner om viktigheten av å opprettholde trafikkstasjonene på grunn av de store avstandene.
For eksempel er det mellom Rjukan og Notodden 150 kilometers reise tur/retur. En hel arbeidsdag vil fort gå med for å få utført helt ordinære offentlige tjenester.
En sannsynlig konsekvens av nedleggelse av trafikkstasjonen på Rjukan vil også være at kjøreskolen blir nedlagt og at elevene i fremtiden må reise til Notodden for å ta kjøretimer, hvilket mht. reiseavstand vil gjøre det enda mer byrdefullt og ikke minst kostbart å ta førerkort fremover.
Umiddelbart sparer staten inntekter på Vegdirektoratets budsjett, men forannevnte nedleggelser vil klart medføre store transportkostnader og kostnader knyttet til arbeidsfravær veltes over på det enkelte individ og den enkelte bedrift.
I sitt brev til Vegdirektoratet av 21. november 2006 hvor statsråden stanset prosessen i påvente av en helhetlig plan, understreket statsråden at det var viktig at disse tjenestene var tilgjengelige for brukerne.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Trafikkstasjonen på Rjukan har i dag kontrollhall med begrenset tilbud enkelte dager og førerprøver Klasse B. Dalen har ikke en trafikkstasjon, men er et oppmøtested for praktiske førerprøver Klasse B. Tjenestetilbudet har ikke vært endret siden jeg vedtok å fryse videre omstilling og effektivisering høsten 2005, slik denne var vedtatt under den regjering representantens parti deltok i.

Statens vegvesen har oversendt forslag til helhetlig plan for tjenestetilbudet ved trafikkstasjonene til departementet. Jeg kan opplyse at Vegvesenet her foreslår å endre tilbudet i Vest-Telemark til et kundesenter. Vegvesenet foreslår videre at lokaliseringen av et slikt senter skal avgjøres i samråd med Vest-Telemarktinget.

Den helhetlige planen er nå til vurdering i departementet. Statens vegvesen vil ikke gjøre endringer i tjenestetilbudet før jeg har tatt stilling til denne.