Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:917 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I forbindelse med tunnelskandalen i Vestfold vil jeg spørre statsråden om hva foreløpige anslag for utbedringskostnadene er og om Regjeringen vil sørge for at dette ikke går utover andre vedtatte prosjekt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De samlede kostnadene ved å utbedre tunnelene på E18 i nordre Vestfold er ikke klare. Kostnadene knyttet til det arbeidet som er utført av Mesta og Veidekke i Hanekleivtunnelen har en foreløpig pris på om lag 30 mill. kroner. Entreprisen på de sikringsarbeider som skal utføres av Veidekke i nordgående løp av Hanekleiv- og Løkentunnelen er på 64 millioner kroner. Resten av sikringsjobben, i Hanekleiv- og Løkentunnelenes sørgående løp samt begge løp på de fem andre tunnelene på strekningen, er nå ute på anbud, med frist for tilbud 27. april 2007. Før tilbudene på disse siste arbeidene er mottatt, er det vanskelig å anslå de totale utbedringskostnadene nøyaktig.

Finansieringen av disse arbeidene vil Regjeringen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai.