Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:920 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Kan statsråden garantere at det ikke blir krevd inn bompenger fra bilistene på E18 gjennom Vestfold før alle tunneler er åpnet og veien fremstår med full firefelts veistandard?

Begrunnelse

Statens vegvesen har sagt at de vil igangsette innkreving av bompenger på E18 så snart det ene tunnelløpet i Hanekleivtunnelen åpnes. Det vil medføre at bilistene på E18 gjennom Vestfold betaler full pris for å bruke en vei som ikke svarer til de forutsetningene som ligger til grunn for utbyggingen av veien.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at bompengeperioden forlenges i tid mens vegen er stengt og innkreving ikke skjer, slik at brukerbetalingens andel av finansieringen uansett blir den samme.

Statens vegvesen har startet sikringsarbeidene i nordgående løp av Hanekleivtunnelen og Løkentunnelen. Det har blitt inngått kontrakt med Veidekke for utbedring av disse tunnelene. Det er lagt til grunn at utbedringene skal være ferdige, og trafikk kunne settes på i nordgående løp i alle tunnelene, når fellesferien starter 6. juli.

Det er lagt opp til at innkrevingen i bomstasjonene vil bli startet opp igjen 6. juli når trafikken settes tilbake til E18 og omkjøringsrutene oppheves. Det vil etter dette fortsatt være en periode der deler av E18 fungerer som tofelts veg. Tunnelarbeidet i det andre løpet sluttføres så raskt som mulig. Jeg vil også vise til at det var innkreving fra raset gikk 25. desember 2006 og til Hanekleivtunnelen ble helt stengt og det ble etablert omkjøring 19. januar 2007.