Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:945 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Tidligere i år sendte Justisdepartementet ut en pressemelding om at opsjonen på NH90 helikoptre til redningstjenesten ikke lenger skulle opprettholdes og at helikoptrene skulle kjøpes inn gjennom bruk av vanlig anbud. Det ville i så fall være i tråd med innspill fra Helikopterfaglig Forum, og stortingsflertallets oppfordring til dette da det ble nedsatt.
Kan statsråden nå bekrefte at det ikke lenger foreligger en opsjon på 10 NH90 helikopter til redningstjenesten slik pressemeldingen bekreftet?

Begrunnelse

Grunnen til denne forespørselen er at det er fremkommet påstander om at Justisdepartementet uttalte at opsjonen ikke ble forlenget mens man faktisk har gjort det motsatte. I så fall har man ført Stortinget og alle andre bak lyset, noe som er svært alvorlig og et brudd på den ryddighet man bør kunne forvente fra et departement og en ansvarlig statsråd. Jeg ser derfor frem til å få bekreftet at så ikke er tilfellet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet opplyste gjennom pressemelding nr. 9 den 1. februar 2007 at Regjeringen hadde besluttet å avstå fra å benytte Forsvarets opsjon på kjøp av NH90 som fremtidens redningshelikopter, og isteden iverksette en ny anskaffelsesprosess gjennom en åpen anbudsrunde. Justisdepartementet forbereder nå anskaffelsen i tråd med dette. Det foreligger derfor ikke lenger en opsjon på 10 NH90 helikoptre til redningstjenesten.