Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:927 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge Aftenposten 19. april har alle som eier grunnfondsbevis i sparebanker, fått beregnet for høy skatt av skattemyndighetene. Skattemyndighetene hevder de ikke har tid til å rette opp feilen. Det ville derfor være rimelig å utsette selvangivelsesfristen for dem dette gjelder, og dermed også gi skattemyndighetene mulighet til å sende ut riktig utfylte skjemaer.
Hvilke tiltak vil finansministeren nå iverksette for å motvirke at berørte skattytere betaler mer i skatt en de skal?

Begrunnelse

Skattereformen med utbytteskatt førte til et mer komplisert system å forholde seg til for skattyter. Reformen gjorde det ikke minst vanskeligere for skattytere å etterkontrollere opplysningene ligningsmyndighetene legger til grunn for skjermingsfradraget.
Fremskrittspartiet var det eneste partiet som under behandlingen av skattereformen påpekte denne ulempen, og dessuten gikk imot å innføre utbytteskatt. Dagens situasjon viser at disse bekymringene var med god grunn, ettersom ikke engang selv skattemyndighetene er i stand til å gjøre dette riktig.
Vi har et høyt skattenivå i Norge i dag, og det er meget viktig at ikke skattyterne som følge av et komplisert system ender opp med å betale mer i skatt enn de må. Det er derfor viktig at finansministeren sørger for at riktige opplysninger og instruksjoner kommer de berørte skattytere i hende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse at inntektsåret 2006 er det første året aksjonærer skal lignes etter skjermingsmetoden (aksjonærmodellen). Skjermingsmetoden medfører at utbytte og gevinster som overstiger en viss avkastning (skjermingsfradraget) skal beskattes hos eieren av grunnfondsbeviset.

Eiere av grunnfondsbevis har ikke hatt samme mulighet som aksjonærer til tidligere å oppgi kostpris, fordi utbytte har vært skattefritt og grunnfondsbevis først er registrert i aksjonærregisteret fra 2007. For å gjøre det enkelt for skattyter, bestilte Skattedirektoratet data om kostpris på grunnfondsbevis fra Verdipapirsentralen (VPS). Opplysningene skulle føres inn på "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis". Filen fra VPS ble forsinket levert, og rett før produksjon av oppgaven ble det klart at dataene for kostpris var levert i ulesbart format, og ikke kunne overføres til aksjonærregisteret. I stedet for ikke å sende ut oppgaven, og dermed overlate hele utfyllingen av oppgaven til skattyter, valgte Skattedirektoratet å sette kostpris til null ved utsendingen. I tillegg ble det i veiledningen til "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis" klart angitt at aksjonærer og eiere av grunnfondsbevis måtte kontrollere kostprisen.

Jeg har fått opplyst at Skattedirektoratet for å sikre riktig ligningsbehandling, har bedt VPS sende opplysninger om kostpris på nytt og i lesbart format. Opplysningene vil bli lagt inn i aksjonærregisteret og brukt ved ligningen. Skattytere som har oppgitt kostpris (dvs. endret fra null), vil bli lignet riktig allerede ved utleggingen av ligningen. Skattedirektoratet vil kjøre ut kontrollister over skattytere som har ført opp for høyt utbytte i selvangivelsen (dvs. ikke endret eller oppgitt kostpris). Ligningskontoret vil ta opp disse sakene til endring av eget tiltak når kontrollen er gjennomført. Jeg har fått opplyst fra Skattedirektoratet at skattytere som har behov for å korrigere opplysningene i "Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis" kan levere selvangivelsen og aksjeoppgaven fram til 10. mai, uten å måtte svare forsinkelsesavgift. Skattytere som leverer selvangivelsen etter 30. april må imidlertid regne med å få skatteoppgjøret først til høsten.

Skatteetaten har lagt ut informasjon om feilen på sine nettsider og på NRK tekst-tv. Det er også gitt informasjon til NARF, Den Norske Revisorforening, Økonomiforbundet og Skattebetalerforeningen.