Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:932 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): I år er det 40 år sidan den såkalla seksdagars-krigen i Midtausten. Ein norsk sanitetstropp, i FN-teneste, var like innpå krigshandlingane den gongen.
Vil statsråden syta for at det i år vert ei markering for desse nordmennene som var ute i fredsteneste, og som fekk dramatiske krigshandlingar like inn på livet?

Begrunnelse

I 1967 var m.a. ein norsk sanitetstropp ute i FN-teneste i Midtausten. Under den såkalla seksdagarskrigen kom desse unge nordmennene like innpå dei svært dramatiske krigshendingane.
Dette sette sterke spor i unge sinn. No er dei fleste som opplevde dette pensjonistar, men enno lever hendingane klårt i minnet. Ei markering av at det no har gått 40 år sidan dette hende vil vera ein god og rettmessig honnør til desse veteranane. Ei slik markering må helst vera kombinert med ei reise til staden der dette hende. Dette vil også vera med på å understreka Noreg si rolle som fredsnasjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etter krav frå den dåverande egyptiske president Nasser, vedtok generalsekretær U Thant den 18. mai 1967 at FNs fredsstyrkar i Sinai skulle trekkjast ut. Uttrekkinga var i full gang, men ikkje fullført då Israel gjekk til åtak på nabolanda den 5. juni 1967. Delar av FN-styrken i Sinai, mellom dei også norsk personell, blei ståande i operasjonsområdet medan kamphandlingane gjekk føre seg.

Lagnaden til dei norska soldatane er kjend, og hendinga kunne sikkert vera både sterk og traumatisk for dei det gjaldt. Tilhøvet føyer seg såleis inn blant mange andre opplevingar som norske troppar har hatt i internasjonal teneste, både tidlegare og seinare.

Kvart år heidrast veteranar frå ulik internasjonal teneste. I år markerast Tysklands-brigadanes 60-års jubileum, og neste år er det United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) som får sin hyllest. Dette er store tilstellingar. Verken Forsvarsstaben eller FN-veterananes Landsforbund har difor planar om å stelle til ei spesiell 40-årsmarkering for norsk personell som var i Sinai i 1967.