Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:933 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 26.04.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Olje- og energiministeren har i sitt svarbrev til undertegnede, datert 19. januar 2007 og 7. februar 2007, svart at Grenlands befolkning kan vente seg en rask behandling, og snarlig svar på statens engasjement i et gassrør til Grenland.
Siden det nå har gått et kvart år siden undertegnede mottok det første svaret om en rask behandling, og jeg fortsatt venter på et svar, så lurer jeg på når statsråden skal avgi et forpliktende svar på det statlige engasjementet i et gassrør til Grenland?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Signeringen av avtaler i slutten av januar om forpliktelser av eierskap og bruk dannet et godt grunnlag for å videreføre prosjektet om transportsystem for naturgass fra Kårstø til Østlandet, Sverige og Danmark. De kommersielle aktørene ga en viljeserklæring på bruk av om lag halvparten av kapasiteten i transportsystemet i 10 år og 70 pst. av eierskapet. Videre vil selskapene finansiere prosjektutvikling frem til investeringsbeslutning i 2009 som vil kunne gi oppstart i 2012.

Som det kommer fram av departementets pressemelding 25/04/07 (vedlagt) har Gassco siden opplyst at ytterligere selskaper ønsker å investere i rørledningen i tillegg til å kjøpe transportkapasitet. Den kommersielle interessen for rørledningen er nå stor nok til å dekke 100 pst. av eierskapet.

Departementet har hatt løpende oppfølging av prosjektet, og har også vært i dialog med de to berørte selskapene i Grenland om etableringen av et separasjonsanlegg for uttak av etan. Departementet har anmodet Gassco om å bistå selskapene med etableringen av et slikt anlegg.

Jeg ser derfor ikke behov for ytterligere tiltak fra myndighetenes side vedrørende realiseringen av gassrøret nå. Olje- og energidepartementet vil imidlertid følge utviklingen i prosjektet nøye.

Vedlegg til svar:

Pressemelding 25. april nr. 58/07: "Mot 100 % kommersiell interesse for finansiering av Skanled".

Se lenke:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Mot-100--kommersiell-interesse-for-finan.html?id=464113