Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:942 (2006-2007)
Innlevert: 20.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 30.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I statsministerens tale til Arbeiderpartiets landsmøte kunngjorde han viktige punkter i sin klimapolitikk. I talen og i møte med pressen etterpå, understreket statsministeren viktigheten av å se på globale tiltak. "Å tallfeste hvor stor andel av CO2-kuttene som må gjøres i Norge, gir ingen mening" uttalte han, ifølge Nettavisen.
Kan statsråden bekrefte at dette blir Regjeringens offisielle politikk, og ikke bare et soloutspill fra statsministeren?

Begrunnelse

"Det er mye viktigere å redusere utslippene i verden enn å påføre oss smerte. Vi må sette inn tiltakene der de har størst virkning. Hvis man stiller krav om at det meste skal tas hjemme, er det ikke mulig å nå målet om karbonnøytralitet", sa statsminister Jens Stoltenberg til Aftenposten 20. april 2007.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Løsningen på klimaproblemet ligger i internasjonalt samarbeid. Regjeringen vil at Norge skal ta sin del av ansvaret for å få til globale reduksjoner i utslipp av klimagasser.

Regjeringen vedtok i fjor et mål om at klimaendringene må begrenses slik at den globale temperaturøkningen holdes under 2 °C. Dette er en konkretisering av klimakonvensjonens langsiktige mål.

Regjeringens klimamål for 2020 innebærer en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp. Målet vil bli nærmere presentert i den kommende stortingsmeldingen om Regjeringens klimapolitikk som legges frem før sommeren.