Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:946 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media fremkommer det opplysninger om at ny tunnel på Halsnøy i Hordaland bygges etter gamle metoder som gir fare for takras. Byggemetoden skal være i strid med nye regler om sikring under tunnelbygging i en ny håndbok som angivelig kom like før jul, men like etter at kontrakten om bygging av Halsnøytunnelen ble undertegnet.
Hvordan vil statsråden sikre at Halsnøytunnelen og andre tunnelprosjekt under bygging bygges med de sikringstiltak som kan gi best mulig sikkerhet for trafikantene?

Begrunnelse

Halsnøytunnelen bygges angivelig i strid med Statens vegvesens eget regelverk. Risikoen ved valgt byggemetode i Halsnøytunnelen er angivelig underbygget av rapport fra et konsulentselskap. Entreprenøren skal ha varslet om problemstillingen mer enn en måned før raset i Hanekleivtunnelen.
Jeg forstår at endret byggemetode i dette konkrete prosjektet vil medføre en relativ begrenset kostnadsøkning på et prosjekt som er godkjent med en ramme på 343 mill. kr. Dette kan likevel ikke på noen måte være avgjørende for om anbefalte og nødvendige tiltak og anbefalte nye tiltak for å gi bedre rassikring i norske veitunneler under bygging blir tatt hensyn til.
Mitt spørsmål tar utgangspunkt i et konkret tunnelprosjekt i Hordaland, men det er også andre veitunneler under bygging andre steder i landet. Jeg går ut fra at statsråden for lengst har forsikret seg om at det for pågående veitunnelprosjekter legges inn de ekstra sikringstiltak som er nødvendig for å gi nye veitunneler best mulig sikkerhet mot ras.
Jeg har forståelse for at ulike pågående veitunnelprosjekter kan være kommet ulike langt i byggeprosessen. Likevel er det av hensyn til trafikantenes sikkerhet avgjørende nødvendig at en gjennomgang av alle pågående veitunnelprosjekt blir gjort for å sikre best mulig sikring mot ras, også om det eventuelt medfører ekstra kostnader og forsinkelser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den konstruksjonsløsningen for vann- og frostsikringshvelv i Halsnøytunnelen som inngår i kontrakten med entreprenøren, er basert på de kravene som ble gitt i retningslinjer fra 1995. Dette var gjeldende krav da Halsnøytunnelen ble prosjektert og det er en velprøvd løsning. I retningslinjene fra 2006 er det imidlertid beskrevet en ny og enda bedre løsning. Siden arbeidet ennå ikke er utført, har regionvegsjefen bestemt at konstruksjonen skal endres i samsvar med de nye kravene fra 2006. Det er allerede gitt beskjed til entreprenøren om endringen.

Se for øvrig også mitt svar på spørsmål nr. 948 fra representanten Tenden.