Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:960 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva gjør Regjeringen for å støtte den ikke-voldelige frihetskampen i Vest-Sahara generelt, og mer konkret, hva kan den gjøre for å reagere mot Marokkos urimelige straffer og overgrep mot de som deltar i den ikke-voldelige frihetskampen - og for å bidra til at FN-styrken MINURSOs mandat også omfatter overvåkning av brudd på menneskerettighetene?

Begrunnelse

Marokko viser ikke vilje til å imøtekomme FNs krav og de inngåtte avtalene om selvbestemmelse for Vest-Sahara. Fundamentale rettigheter for de som kjemper for løsrivelse blir ikke respektert. Det kommer stadig meldinger om marokkanske myndigheter som gjennomfører tilfeldige arrestasjoner og alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen, senest 17. april 2007 da den saharawiske ungdommen El Ouali Amidane ble dømt til 5 års fengsel for å ha deltatt i en fredelig demonstrasjon i oktober i fjor. En saharawi som skulle delta ved rettsmøtet, ble stoppet av politiet og torturert. Med en slik linje bidrar Marokko til å svekke den ikke-voldelige frihetskampen i Vest-Sahara og berede grunnen for de som ønsker en voldelig løsrivelse fra Marokko.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler representantens bekymring for situasjonen i Vest-Sahara. Det er viktig at det kommer positiv bevegelse i denne fastlåste konflikten.

Fra norsk side gir vi vår sterke tilslutning til FNs arbeid for å finne frem til en varig og rettferdig politisk løsning som er akseptabel for partene. Slik vi ser det, må denne løsningen ivareta den saharawiske befolkningens rett til selvbestemmelse, i tråd med folkeretten og FNs vedtak. I sin resolusjon denne uken (30. april i år) oppfordrer FNs sikkerhetsråd Marokko og Polisario til å gå inn i direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Resolusjonen anmoder FNs medlemsland om å støtte opp om dette.

Fra norsk side vil vi nå sondere overfor FN og andre berørte aktører hvordan Norge best kan bidra videre i denne prosessen. Regjeringen følger menneskerettighetssituasjonen i det annekterte området nøye. Vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for vår bekymring overfor Marokko og vi har også tatt opp enkeltsaker. Dette vil vi fortsette med. Vi gjør det klart at alle former for overgrep i det annekterte Vest-Sahara må stanses og menneskerettighetene må respekteres.

Vi vil også arbeide aktivt for at parlamentarikere, journalister, menneskerettighetsaktivister og andre internasjonale observatører kan få bevege seg fritt i dette området.

Etter Regjeringens syn gjør de stadige menneskerettighetsbruddene det viktig at mandatet til FNs observatørkorps MINURSO utvides til også å omfatte overvåkning av menneskerettighetene. Mandatet til MINURSO fastsettes av FNs sikkerhetsråd.

I påvente av en løsning som gjør det mulig for flyktningene å vende hjem, er det av stor betydning at FN og det internasjonale giversamfunn fortsatt har den nødvendige oppmerksomhet på den humanitære situasjonen i flyktningleirene i Algerie. Norge støtter dette humanitære arbeidet gjennom bidrag til FN og frivillige organisasjoner.

Tidligere i år besøkte en norsk delegasjon flyktningleirene i Algerie. Det planlegges nå et besøk inn i det annekterte Vest-Sahara sammen med representanter for andre nordiske land. Målet her er å bidra til økt internasjonal oppmerksomhet om den alvorlige humanitære og menneskerettslige situasjonen for den saharawiske befolkning og behovet for å finne en snarlig politisk løsning på denne konflikten.