Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:973 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringen har skapt usikkerhet rundt regelverket om utenlandsk bearbeiding av kjøtt. Regjeringen har tidligere gitt bedriftene som benytter seg av utenlandsk bearbeiding, en utvidet tillatelse frem til 1. juli 2007.
Kan statsråden nå redegjøre for hva som vil skje etter 1. juli 2007?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg ser det som viktig at forvaltningen av importordningene for landbruksvarer skjer på en måte som skaper nødvendig forutsigbarhet for bedriftene. Departementet gav på denne bakgrunn 3. mai 2007 Statens landbruksforvaltning instruks om at for søknader om utenlands bearbeiding skal fristen for gjeninnførsel av ferdigvaren settes til 31. desember 2007.

For øvrig tar Regjeringen sikte på å fastsette nytt regelverk for utenlands bearbeiding i nær framtid. I dette regelverket vil det på vanlig måte bli tatt inn overgangsbestemmelser som vil ivareta bedriftenes behov for tilpasninger til nytt regelverk.