Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:977 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Regjeringen har tidligere lagt opp til at aluminiumsbehandling for bekjempelse av Gyrodactylus salaris skal kunne fullføres i Steinkjervassdraget og påbegynnes i Vefsna i 2007.
Vil sluttføring av behandlingen av Steinkjervassdraget og oppstart av behandlingen i Vefsna kunne skje inneværende år innen de eksisterende budsjettrammer?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har ved gjentatte anledninger lovet å sørge for å gjennomføre en fullstendig behandling av Steinkjervassdraget først i løpet av 2006, senere at det skulle være fullført innen utgangen av 2007. Samtidig har statsråden, blant annet i en pressemelding den 6. oktober 2006 gitt uttrykk for at kjemisk behandling av Vefsna skal kunne starte i 2007. Det er bevilget 31,5 mill. kr til gyrobekjempelse i 2007, fullskala alu-behandling av Vefsna alene koster 35 mill. kr, ifølge Miljøverndepartementets uttalelse. Allikevel uttalte statsråden i svarbrev til energi- og miljøkomiteen i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2007 uttalt at både fullføring av behandlingen av Steinkjervassdraget og påbegynnelse av kjemisk behandling av Vefsna kan finne sted i 2007. Lokale krefter både i Nord-Trøndelag og på Helgeland er nå bekymret for at disse løftene ikke vil bli holdt.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg har i tidligere svar til Stortinget sagt at årets bevilgning til bekjempelse av Gyrodactylus salaris vil være tilstrekkelig til å avslutte behandlingen i Steinkjer og starte kjemisk behandling i Vefsn. Imidlertid har jeg understreket at gjennomføring av tiltak må tilpasses de meget vanskelige forholdene og status til enhver tid.

Etter at Stortinget vedtok budsjettet for inneværende år har det vist seg at det vil være nødvendig å gjennomføre to fulle behandlingsrunder i Steinkjer.

Jeg er svært opptatt av dette spørsmålet og arbeider med saken med sikte på å gjennomføre en behandling i Steinkjervassdraget og sette i gang kjemisk behandling i Vefsn-regionen innenfor rammen av årets bevilgning.