Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:983 (2006-2007)
Innlevert: 27.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøverndepartementet har sponset foredragsturneen "Himmel og hav". I foredraget presenteres tilhørerne for en del forbrukerrelaterte tall og "fakta", blant annet om nytten av å spare strøm. Blant annet kan Oslos innbyggere spare strøm til hele Asker kommune ved å skru av alle standby-brytere.
Er disse beregningene i tråd med beregninger fra Enova og lignende statlige organ, og har Miljøverndepartementet bidratt med å utarbeide tall for presentasjonen?

Begrunnelse

Eksemplet i presentasjonen sier blant annet at hvis alle i Oslo skrur sine elektriske apparatene helt av, vil man spare nok strøm til å dekke strømforbruket i Asker kommune. Det sies ikke noe om hvilke tall man legger til grunn for strømforbruket i Asker, ei heller hvor mye man regner med å spare ved å skru elektriske apparater helt av.
Litt rask hoderegning skulle indikere at apparater i standby-modus står for 9 pst. av samlet forbruk i husholdningene, gitt at Oslo er ca. 11 ganger større enn Asker.
Senior energirådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad, sier på Enovas websider (http://www.enova.no/?itemid=3954) at "Norges totale standby-forbruk estimeres til ca. 392 GWh". Dette tilsvarer i overkant 1 pst. av strømforbruket i husholdningene. Avviket fra tallene i "Himmel og hav" presentasjonen er dermed betydelig.
En slik type presentasjon som skal presenteres bredt for det norske folk, og som også indirekte er betalt av det norske folk, må være basert på faktaopplysninger.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen bidrar med midler til foredragsturneen "Himmel og Hav" for å øke bevisstheten om klimaproblemet blant folk. Det er viktig å skape bred politisk aksept for en ambisiøs klimapolitikk som innebærer omstillinger i produksjon og forbruk.

En av utfordringene i den offentlige klimadebatten er å finne rom til lengre analyser og årsakssammenhenger om hva som egentlig skjer med jordens klima, hva som er fakta, hva som er usikkert og hva som er rene spekulasjoner. Det er et stort behov for arenaer hvor det er tid til å gå i dybden på hva som egentlig skjer med jordens klima.

Dette er en av de viktigste grunnene til at Miljøverndepartementet og Storm Weather Centre (Storm), i samarbeid med Meteorologisk institutt, arrangerer foredragsturneen "Himmel og Hav". Det er Storm og Meteorologisk institutt som står ansvarlig for det faglige innholdet.