Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1008 (2006-2007)
Innlevert: 04.05.2007
Sendt: 07.05.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Lyse Energi har varslet at Regjeringens innføring av naturgassavgift medfører at gassprosjekter legges på is. Med tanke på Norges vanskelige kraftsituasjon er dette uheldig. Regjeringen lovet i Soria Moria å gjennomgå systemet for CO2-avgift for å hindre at gass til oppvarmingsformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer.
Når ble denne gjennomgangen foretatt, og hvilken dokumentasjon har Regjeringen på at Lyses satsing på naturgass på Jæren har utkonkurrert mer miljøvennlige alternativer?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Fra 1. juli 2007 innføres en CO2-avgift på bruk av gass til oppvarming mv. Bruk av gass til oppvarming vil dermed stå overfor riktig prising av CO2-utslippene. Avgiften vil gjøre bruk av gass mindre lønnsomt enn bruk av alternative fornybare energikilder, som for eksempel bioenergi, som ikke bidrar til nettoutslipp av CO2. CO2-avgiften er dermed et generelt virkemiddel for å forhindre at gass til oppvarmingsformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Det vises til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.10 om CO2-avgift på mineralske produkter.