Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1017 (2006-2007)
Innlevert: 08.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 11.05.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til å klargjøre at paraden under Skeive Dager er å regne som en politisk ytring, som fortrinnsvis skal beskyttes av politiet uten vederlag?

Begrunnelse

NRK melder i dag at festivalen Skeive Dager i Oslo må betale for at politiet skal sørge for sikkerheten under avviklingen av den årlige paraden. På tross av at denne paraden tilsynelatende bærer preg av underholdning, utgjør denne en politisk markering både til minne om tidligere tiders forkjempere for homofiles rettigheter og den kampen som dessverre for mange fortsatt utkjempes i dag. Undertegnede ser det som betenkelig hvis Skeive dager skal måtte dekke politiets innsats, mens for eksempel tilsvarende demonstrasjonstog for andre grupper/minoriteters rettigheter ikke belastes dem på tilsvarende måte. En slik praksis vil etter undertegnedes oppfatning være å innta en relativ holdning til ulike diskrimineringsgrunnlag. Undertegnede er også på generelt grunnlag bekymret hvis Oslo-politiets ressurssituasjon nå også medfører at man ikke har råd til å beskytte politiske ytringer i det offentlige rom.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er i hovedsak enig i at mange av de aktivitetene som skjer under Skeive Dager er viktige politiske markeringer, og tok i går opp saken med politidirektøren. På mitt initiativ er vedtaket om godtgjørelse til politiet gjort om.