Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1020 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 09.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Bleiker videregående skole i Akershus har gitt elever med fagbrev tilbud om et påbygningsår for å kunne få studiekompetanse. Tilbudet er tidligere beskrevet som en suksess. Ifølge Budstikka 8. mai legges tilbudet nå ned. Rektor mener Regjeringen legger ned et viktig tilbud for elever som velger yrkes fag, og at "bortfallet vil bety at mange drømmer ikke realiseres". Elever med både fagbrev og studiekompetanse har en unik kombinasjon.
Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å sikre at tilbudet får bestå?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Som kjent har personer som har fått fagbrev, brukt sin rett til videregående opplæring. Dette er en videreføring av Reform 94 og ikke et nytt prinsipp. Tilbud til elever med fagbrev om opplæring i de fag som er nødvendig for å oppnå generell studiekompetanse (6 fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnskunnskap og historie) er opp til den enkelte fylkeskommune å gi. Ved innføringen av Kunnskapsløftet gjorde regjeringen ingen endringer i mulighetene for at de som har fagbrev skal kunne få nødvendig opplæring for å oppnå generell studiekompetanse.

Den nåværende regjering har derimot lagt forholdene bedre til rette for søkere til høyere utdanning ved at institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning. Det forutsettes at søkerne har relevant fagbrev eller svennebrev.