Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1025 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 21.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I Midtre Hålogaland er alle politihundene nå ute av aktiv tjeneste. Dette skyldes at hundeførerne og PM ikke har kommet til enighet om ny avtale. Konsekvensen av dette er at man står uten et av politiets beste hjelpemidler, både til sporing, pågripelse og narkotikabekjempelse. I de aller fleste øvrige politidistrikt er slike avtaler nå på plass, men ikke i Midtre Hålogaland.
Hva vil statsråden bidra med for å få løst situasjonen selv om den er tillagt PMs ansvarsområde?

Begrunnelse

Hundetjenesten i Midtre Hålogaland er kjent for god kvalitet. Samtidig er det et uomtvistelig faktum at hunder er et uvurderlig bistandsverktøy for politiet i operativ tjeneste. Således er det tragisk for alle berørte at situasjonen er slik den er for øyeblikket. Dersom man så ser dette i lys at avtaler er på plass de aller fleste steder i landet, bør dette også skje snarest mulig i Midtre Hålogaland. Kun slik vil PM vise sitt ledelsesansvar og sørge for en mer fullverdig polititjeneste. Jeg ber derfor statsråden følge denne saken opp umiddelbart.
Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet har opplyst at Midtre Hålogaland politidistrikt siden 13. april 2007 ikke har hatt noen avtale med politidistriktets tre hundeførere. Det er tidligere under lokale forhandlinger oppnådd enighet i spørsmålet om lønnsmessig godtgjørelse. Det gjenstår avklaringer på to områder. Det opplyses imidlertid at dialogen og prosessen mellom politimester og organisasjon/hundeførere pågår. Det har så langt ikke dukket opp situasjoner med spesielt behov for bruk av hunder.

Jeg er selvsagt opptatt av at befolkningen i Midtre Hålogaland skal ha tilgang til de samme nødvendige polititjenester som resten av landet.

Samtlige politidistrikter har nå lokal forhandlingsrett, jf. Hovedtariffavtalen i staten p. 2.3.2, herunder når det gjelder å avtale vilkårene for hundeførere.

Det vil derfor ikke være riktig av meg å gi føringer på dette området.