Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1047 (2006-2007)
Innlevert: 15.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 25.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Det er skapt stor usikkerhet rundt muligheten for å kutte CO2 på sokkelen gjennom elektrifisering. Oljedirektoratets (OD) har gått imot og hevder tiltakskostnaden er 981 kr pr. tonn CO2. Bellona fremholder at prisen er veldig mye lavere og nærmere 200 kr. Det er avgjørende å få klarhet i hva det koster å elektrifisere gjennom bygging av gasskraftverk med CO2-rensing.
Vil miljøvernministeren gå gjennom de ulike beregningene og sørge for at ODs tall blir kritisk gjennomgått av SFT med sikte på gjennomføring av elektrifisering?

Begrunnelse

Bellona har laget en ny rapport som viser at elektrifisering av sokkelen ved å erstatte dagens gasskraftverk med ren, elektrisk kraft fra fastlandet er langt billigere enn det OD hevder. Det er helt avgjørende at Miljøverndepartementet nå sørger for en skikkelig gjennomgang av de reelle tiltakskostnadene her i nært samarbeid med SFT. Det må ikke være slik at ODs tall uten nærmere gjennomgang danner basis for Regjeringens klimamelding, i alle fall ikke når spriket er så monumentalt som en her står overfor.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen er opptatt av å redusere de globale utslippene av klimagasser. Vi legger opp til at utslippsreduksjonene vil oppnås gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og bruk av Kyoto-mekanismene, der en betydelig del skjer gjennom nasjonale tiltak.

Utslipp av klimagasser fra petroleumsvirksomhet på sokkelen utgjør en betydelig andel av Norges samlede utslipp. Tiltak som kan redusere disse utslippene er derfor interessante. Jeg er kjent med at olje- og energiministeren har bedt Oljedirektoratet (OD) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreta en fornyet gjennomgang av kostnadene ved å forsyne petroleumsvirksomhet på sokkelen med kraft fra land, i lys av nye studier. Jeg vil sammen med olje- og energiministeren sørge for at dette gjøres i et samarbeid med SFT, og be SFT vurdere betydningen av denne nye informasjonen for SFTs klimatiltaksanalyse.