Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1061 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 18.05.2007
Besvart: 25.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Til Nationen 12. april 2007 lovet statsråden at "Et forslag til nytt industrikraftregime vil komme i revidert nasjonalbudsjett". Jeg formoder at statsråden siktet til Revidert nasjonalbudsjett 2007. I dagens spørretime mente næringsminister Andersen at Regjeringen hadde innfridd i forhold til nevnt utsagn i Nationen.
Mener statsråden selv at Regjeringen har levert et forslag til nytt industrikraftregime i revidert nasjonalbudsjett?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen er meget opptatt av vilkårene for den kraftintensive industrien, og har gjort et omfattende arbeid for å analysere konkurransesituasjonen og avklare handlingsrommet for tiltak som kan bedre denne industriens konkurranseevne. EØS-avtalens statsstøtteregler setter svært strenge begrensninger for tiltak.

I revidert nasjonalbudsjett omtales innspill Regjeringen har fått fra industrien samt andre forslag vi vil jobbe videre med å avklare mulighetene for. Vi har en dialog med ESA med sikte på å få avklart egne norske ordninger.

Samtidig arbeider vi aktivt med å søke å påvirke EU når det gjelder eventuelle nye tiltak for kraftintensiv industri generelt i EU. Dette må forventes å være et langsiktig arbeid, men Regjeringen anser det viktig å sørge for at eventuelle norske tiltak er godt samstemt med utviklingen i EU.