Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1062 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 18.05.2007
Besvart: 25.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På nrk.no 10. mai 2007 sier statsminister Jens Stoltenberg at "allerede i dag er det mange tiltak som kan gjennomføres i Norge til lavere pris enn vi må betale for kvoter", og at det vil være direkte dumt å ikke gjennomføre disse tiltakene.
Jeg antar at statsministerens utsagn kan dokumenteres og ber statsråden, på vegne av statsministeren, liste opp disse tiltakene konkret, samt redegjøre for hvor store utslippsreduksjoner det er snakk om og kostnaden pr. tonn for hvert tiltak?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen fører en ansvarlig og ambisiøs klimapolitikk. Dette innebærer at både tiltak i Norge og i utlandet skal søkes utløst.

Som en illustrasjon på mulig tiltak, vil jeg vise til at etter høsten 2005 leverte Statens forurensningstilsyn en tiltaksanalyse for reduksjon av klimagassutslipp i Norge der kostnadseffektive tiltak identifiseres. Blant de tiltak som har lave eller negative kostnader frem mot 2010, kommer generelle energieffektiviseringstiltak i industri- og byggsektoren, konvertering fra olje til bioenergi i industri- og næringsbygg og fjernvarme i bolig, næring og industri. Tiltaksanalysen lister opp 57 tiltak frem mot 2010 og 54 tiltak frem mot 2020 til en marginalkostnad under 200 kr pr. tonn redusert CO2. Jeg henviser for øvrig til den offentlige tiltaksanalysen der disse tiltakene og kostnader er nærmere beskrevet, samt den kommende stortingsmeldingen om Regjeringens klimapolitikk.