Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1114 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 30.05.2007
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 04.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Et av de siste ofrene i Hugo Chávez sin kamp for å få kontroll over Venezuelas media er Radio Caracas Televisión (RCTV). Etter 53 år med TV-sendinger var det denne uken slutt. Ifølge Venezuelas kommunikasjonsminister hadde RCTVs "uansvarlige holdning" ikke endret seg. Ikke bare pressefriheten har elendige kår i landet, den generelle ytringsfriheten er også under sterkt press.
Vil statsråden nå gjøre klart for Chávez hva Norges holdning er, og protestere mot stadige brudd på grunnleggende menneskerettighetsprinsipper?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet ble overført fra utviklingsministeren.

Venezuelas regjering besluttet den 29. mars i år ikke å fornye konsesjonen til TV-kanalen Radio Caracas Televisión (RCTV) da den aktuelle konsesjonen utløp 27. mai. Ikke-fornyelsen av RCTVs konsesjon innebærer at kanalen ikke lenger kan sende over det statlige riksdekkende TV-nettet i Venezuela.

Prinsippet om at tv-konsesjoner må fornyes, er nedfelt i Venezuelas konstitusjon og en egen lov om telekommunikasjon. I telekommunikasjonsloven og et presidentdekret er det presisert at en slik konsesjon kan gis for 20 år av gangen.

Selv om beslutningen om ikke å fornye RCTVs konsesjon er fattet på et formelt legalt grunnlag, sender dette et dårlig signal om ytringsfrihetens kår i Venezuela. Det er bekymringsfullt at mangfoldet i den offentlige debatten begrenses og at president Chávez samler mer makt på sine hender. Fra norsk side følger vi nøye med på denne utviklingen i Venezuela og er bekymret over de siste dagers trusler mot også andre TV-stasjoner i landet.

Det er viktig at saken er fremmet for Den inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen siden denne regionale mekanismen har en viktig funksjon i slike spørsmål.

Vi vil følge opp saken videre i vår kontakt med venezuelanske myndigheter, hvor ytringsfrihet vil være et naturlig tema.

Jeg kan også nevne at Norge i en årrekke har gitt støtte til organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter og demokrati i Venezuela. Norge har også støttet internasjonal observasjon under valgene de siste årene, og har deltatt med egne valgobservatører.

I neste uke (4.-5. juni) deltar over 100 redaktører og journalister fra hele verden på konferansen Global intermedie-dialog i Oslo, om ytringsfrihet, pressens ansvar og toleranse. Vi er glad for deltakelse her fra en av Venezuelas viktigste aviser - "El Universal".

Vedrørende utviklingen generelt sett i Venezuela vil jeg også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 997 fra representanten Solvik-Olsen.