Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1117 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 30.05.2007
Besvart: 07.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Militærjuntaen i Burma har bestemt at opposisjonsleder Aung San Suu Kyi fortsatt skal holdes i husarrest. Perioden for hennes husarrest utløp formelt forrige fredag. Juntaen strammer nå grepet. Hun har nå sittet samlet i husarrest siden 2003. Det er nå avgjørende å øke presset mot juntaen.
Vil utenriksministeren på vegne av den norske regjering ta initiativet til at alle demokratisk valgte regjeringer sender en protest til juntaen med appell om snarlig løslatelse av Nobelprisvinneren?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler bekymringen over den politiske utviklingen i Burma. Selv om situasjonen i Burma er vanskelig, hadde vi et håp om at militærstyret ville benytte utløpet av Aung San Suu Kyis fengslingsperiode til å ta et skritt i demokratisk retning ved å slippe henne og andre politiske fanger fri.

Statssekretær Raymond Johansen hadde telefonisk kontakt med Burmas ambassadør i London (deres ambassade i London er akkreditert til Oslo) den 25. mai og ba ham overbringe vår klare oppfordring om å løslate Aung San Suu Kyi.

Samme dag ble det imidlertid klart at husarresten ville bli forlenget med ett år.

Regjeringen fordømte forlengelsen av Aung San Suu Kyis husarrest, jf. UDs pressemelding. Jeg kan forsikre om at Regjeringen ved en rekke anledninger, både bilateralt og internasjonalt, har tatt opp situasjonen i Burma.

Nylig gikk EU og en rekke asiatiske land ut med en felles appell med oppfordring om løslatelse av Aung San Suu Kyi. Det er en positiv utvikling at flere land i Asia i større grad uttrykker misnøye mot regimet i Burma. Vi ønsker å bidra aktivt til et styrket internasjonalt press og arbeider for at nabolandene India og Kina vil utøve sterkere press på regimet.

Viktig er det også at FNs engasjement for å skape fred og demokrati i Burma fortsetter. Generalsekretæren gikk i forrige uke ut med en ny oppfordring til militærstyret om å løslate politiske fanger og arbeide for stabilitet og forsoning.

Når det gjelder det konkrete forslaget som representanten Brende tar opp, mener jeg at henstillingen på det nåværende tidspunkt er ivaretatt gjennom EU og flere asiatiske lands uttalelse, samt oppfordringen fra FN. Men Regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer til enhver tid relevante reaksjoner og initiativer.

Jeg kan også vise til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 244, 622 og 710 om situasjonen i Burma.