Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1127 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 31.05.2007
Besvart: 07.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Trondheim kontrollsentral sto angivelig ferdig til bruk i det øyeblikket styret i Avinor vedtok å flytte den til Bodø. Ny sentral med nytt utstyr står ubrukt mens kontrollsentralen i Bodø opereres med manglende bemanning og gammelt utstyr. Investering i nytt anlegg og utstyr kostet 45 mill. kr. Avinor er finansiert gjennom avgifter der hoveddelen betales av flypassasjerene.
Hvordan vil statsråden rydde opp i denne skandalen og sørge for at flypassasjerene holdes økonomisk og trafikkmessig skadesløs?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Avinors styre vedtok i desember 2003 å flytte områdekontrollfunksjonene for Norge nord for 62 grader nord til kontrollsentralen i Bodø. Dette førte til at Avinor ikke tok i bruk den bygningen som opprinnelig var forutsatt å huse daværende Trondheim kontrollsentral og innflygingskontrollen for Værnes. Det kontrolltekniske utstyret (radar- og reiseplandatasystem) som da var under bestilling og levering til Trondheim kontrollsentral, var forutsatt overført til Bodø kontrollsentral.

Avinor opplyser at maskinvare og programvare som var tiltenkt Trondheim kontrollsentral, i høy grad blir gjenbrukt i andre deler av Avinor. Bygningsmassen blir ikke utnyttet som forutsatt. Avinor arbeider videre med planer for bruken av lokalene. I første omgang vil Avinor installere en ny flygekontrollsimulator i lokalene i oktober i år. Avinor opplyser ellers at bygningsmassen på Værnes inngår i vurderinger av den framtidige organiseringen av innflygingskontrolltjenester for flyplasser i Midt-Norge. Det er for øyeblikket ikke tatt noen beslutninger på dette punktet.

Omstillingstiltaket skapte uro i Avinor. Ifølge Avinor var dette en medvirkende årsak til den underbemanningssituasjonen man opplevde ved Bodø kontrollsentral, da mange medarbeidere valgte å slutte i virksomheten. For å medvirke til ro i selskapet trakk administrerende direktør seg på slutten av 2005. Ny administrerende direktør begynte i april 2006. Videre utnevnte jeg ny styreleder i ekstraordinær generalforsamling i mai 2006.

Avinor opplyser at bemanningssituasjonen ved kontrollsentralen i Bodø er betydelig forbedret i løpet av det siste året. Ifølge Avinor opprettholder enheten derfor nå en normal kapasitet og driftsstabilitet, selv om bemanningssituasjonen, på samme måte som i andre flygekontrollenheter i Norge og det øvrige Europa, er sårbar. Avinor er i ferd med å implementere nytt radar- og reiseplandatasystem ved Bodø kontrollsentral og tilknyttede flyplasser. Dette forventes tatt i bruk ved årsskiftet 2008-2009.

Avinor opplyser at selskapet for tiden gjennomgår sine samlede langsiktige investeringsplaner med sikte på å avdekke og presentere økonomiske risikomomenter i tilknytning til investeringsplanene i selskapet.