Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1141 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Jernbaneverket har denne uken uttalt i flere medier at Østre linje ikke skal kunne benytte det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski. Dette har ikke vært kjent tidligere. Både fylkestinget i Østfold og kommunene langs Østre linje har prioritert nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski øverst, nettopp fordi det er dette grepet som vil gjøre at reisetiden på Østre linje blir vesentlig kortere, unngår forsinkelser osv.
Mener samferdselsministeren at det er akseptabelt at Østre linje ikke skal kunne bruke det nye sporet?

Begrunnelse

Befolkningsveksten langs Østre linje er sterk og vil med stor sannsynlighet fortsette å vokse. Veldig mange av innbyggerne pendler til Oslo hver dag. Togtilbudet fra NSB har ikke økt tilsvarende.
Det skal kun en liten forsinkelse til før toget fra Østre linje havner bak lokaltoget fra Ski stasjon inn til Oslo. Lokaltoget stopper på 13 stasjoner. Det betyr fort at en mindre forsinkelte blir en stor forsinkelse. I tillegg er dette svært irriterende for de reisende som mister avtaler, kommer for sent til jobben osv. Det er derfor at i uttalelser o.l. fra fylket/kommuner har blitt sagt at vi vil prioritere dobbeltsporet mellom Oslo og Ski først, fordi det er der den største flaskehalsen er. Dersom det medfører riktighet, at Jernbaneverket planlegger annerledes, er vedtak fattet på feil grunnlag. Det er alvorlig. Regjeringen har uttalt ved mange anledninger at jernbanen skal prioriteres og at vi ønsker å legge til rette for at flere tar toget isteden for å kjøre bil. Med en slik utvikling som Jernbaneverket nå legger opp til er det jo det stikk motsatte som vil skje. Flere vil kjøre bil.
En så stor investering som dobbeltsporet mellom Oslo og Ski innebærer og som skal være en fremtidsrettet investering i mange, mange tiår framover, må ta høyde for at også Østre linje skal få kortere reisetid og mindre forsinkelser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Når det gjelder spørsmålet om sammenkobling av Østfoldbanen, østre linje til nytt dobbeltspor som planlegges mellom Oslo og Ski, viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 1118 fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal. Etter min vurdering svarer dette ut ovennevnte spørsmål. Til orientering vedlegges kopi av mitt svarbrev av 6. juni 2007.

Vedlegg til svar:

Kopi av svar på skriftlig spørsmål. nr. 1118 (2006-2007).

(http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=37432)