Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1165 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 14.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Er det riktig at bevilgningene til rehabiliteringsarbeidet til Bryggen i Bergen er redusert med 30 pst. i 2007, og kan statsråden forsikre Stortinget om at rehabiliteringen av Bryggen i Bergen, som står på UNESCOs liste over verdens verneverdige kulturminner, vil fortsette uten unødig opphold pga. manglende ressurser?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 5. juni 2007 kan det leses at arbeidet med rehabiliteringen av Bryggen i Bergen stopper opp fra tidlig høst pga. manglende ressurser. Man kan også lese at bevilgningene fra 2006 til 2007 er redusert med 30 pst. I stortingsmeldingen "Leve med kulturminner", blir det påpekt at Bryggen skal løftes opp og sikres. Bryggen blir i tillegg utsatt for springflo mange ganger i løpet av en vinter, det er derfor svært viktig at rehabiliteringsarbeidet fortsetter for å sikre bygningene.
Bryggen i Bergen er et av verdens verneverdige kulturminner, og står på UNESCOs lister. Det er derfor svært viktig at staten tar sitt ansvar alvorlig. Det er bekymringsfullt hvis nå arbeidet stopper opp på grunn av manglende offentlige ressurser. Bryggen i Bergen er en svært viktig del av den norske kulturarven, som vi på ingen måte kan la gå tapt for etterkommerne våre.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Jeg er godt kjent med situasjonen for Bryggen både når det gjelder sikring og vedlikehold av dette viktige verdensarvområdet og problemene knyttet til springflo. Bryggen i Bergen har over år vært prioritert høyt når det gjelder tildeling av midler over Miljøverndepartementets budsjett. Denne prioriteringen gjelder fortsatt. Sikringsarbeidene på Bryggen skjer etter en samlet plan. Størrelsen på de årlige tildelingene må vurderes konkret ut fra Stortingets vedtak av de årlige budsjetter og behovene innen kulturminnefeltet. Når det gjelder istandsettingsarbeidet på Bryggen vil departementet legge stor vekt på at dette holder forsvarlig fremdrift og faglig nivå.