Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1181 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I statsbudsjettet for 2003 støttet Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet et forslag om "å utarbeide en samlet plan for energigjenvinning i industrien basert på kartlegging av de muligheter som er til stede for å kunne utnytte gjenvunnet energi når industrien, andre aktører og myndigheter inngår i et forpliktende samarbeid og at det innføres et langsiktig avgiftsfritak for gjenvunnet energi".
Hva har Regjeringen gjort på dette området, og hvilke langsiktige avgiftsfritak legger man opp til vedrørende gjenvunnet energi?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen legger stor vekt på å legge til rette for en omfattende energigjenvinning. Virkemidlene i denne forbindelse er både støttetiltakene i regi av Enova og avgiftspolitikken. Regjeringens fordobling av støtten gjennom Enova vil også gi grunnlag for en betydelig økning i tiltak rettet mot energigjenvinning i industrien. Enova har flere programmer spesielt rettet mot energigjenvinning. Dette gjelder i særlig grad for programmene "Varme - Foredling av biobrensel" og "Energibruk - Industri". Hovedvirkemiddelet på avgiftssiden er fritaket for elavgift. Dette fritaket tilsvarer nå 10,23 øre/kWh.