Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1182 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Kan justisministeren garantere at Forsvaret, med sine til dels gamle og få helikoptre, er i stand til å drive redningshelikopterbasen i Florø på et tilfredsstillende og forsvarlig nivå ved oppstarten 1. januar 2009?

Begrunnelse

Regjeringen har besluttet at redningshelikopterbasen i Florø skal driftes av Forsvaret, dette til tross for Stortingets vedtak om en sivil redningshelikopterbase i Florø. Tidligere byråsjef Bjørn Haugerud i Justisdepartementet opplyser til NRK Sogn og Fjordane 6. juni 2007 at Forsvaret har få og gamle helikoptre, og at de vil få store problemer med å drive basen på et tilfredsstillende nivå ved driftsstart 1. januar 2009.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har konsentrert seg om en samlet tilnærming til redningstjenesten og lagt vekt på å utvikle redningstjenesten slik at den totalt sett har best mulig beredskap i hele landet.

Som det fremgår av behandlingen av Innst. S. nr. 156 (2001-2002) gikk flertallet på Stortinget inn for sivil base i Florø, fordi Forsvaret på den tiden ikke hadde kapasitet til å operere basen. Forutsetningene har imidlertid endret seg, og Forsvaret er nå tydelige på at de har kapasitet til også å operere Florøbasen.

Basen vil fra dag én ha 100 pst. beredskap og tilstedevakt med lege i tråd med det Stortinget har vedtatt. I tillegg er arbeidet med å anskaffe nye redningshelikoptre igangsatt, og Florø vil være blant de første basene med nye helikopter når leveransene er klare.