Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1188 (2006-2007)
Innlevert: 08.06.2007
Sendt: 11.06.2007
Besvart: 19.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det blir ofte hevdet at nordmenn er svært rike og at norsk kjøpekraft er blant de høyeste i verden.
Kan finansministeren gi en oversikt over kjøpekraft etter skatt for en gjennomsnittsperson i Norge sammenlignet med tilsvarende kjøpekraft i andre OECD-land?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig arbeidsinntekt etter skatt for en enslig uten barn som er heltidsansatt i privat sektor. Arbeidsinntekten er justert for ulikt kostnadsnivå i ulike OECD-land. Justeringen for kostnadsnivå er gjort med OECD kjøpekraftsparitetsindeks. Tabellen illustrerer dermed kjøpekraften for en heltidsarbeidende person med gjennomsnittlig lønnsinntekt i ulike land. Tallene er for 2006 og er hentet fra OECD Taxing Wages 2005-2006 (tabell I.10). Tallene er omregnet til NOK og sortert etter nivå.

Tabellen viser at i 2006 var det seks land i OECD-området hvor en enslig heltidsarbeidende i privat sektor hadde en høyere kjøpekraft etter skatt enn i Norge. Ingen av disse landene er nordiske, slik at en arbeider fra Norge har høyest kjøpekraft i Norden i denne målingen.

Bakgrunnstall hvor det ikke er justert for forskjellige kostnadsnivå, viser at brutto gjennomsnittslønn for en heltidsansatt i privat sektor i Norge var den høyeste i OECD-området i 2006. Når det tas hensyn til skatt, faller Norge til andreplass (bak Sveits). Skattenivået på arbeidsinntekt bidrar derfor i liten grad til å påvirke denne rangeringen. Det er dermed kostnadsnivået i Norge som er hovedårsaken til at Norge faller til syvende plass i rangeringen av kjøpekraft for gjennomsnittlig lønn etter skatt. I henhold til OECDs kjøpekraftsparitetsindeks hadde Norge det høyeste kostnadsnivået i OECD-området. Selv om avgiftsforskjeller kan forklare noe av forskjellene i kostnadsnivået, er det trolig andre faktorer som har en mye større betydning, blant annet forskjeller i lønnsnivå mellom land.

Tabell Kjøpekraft i OECD-land i 2006. Gjennomsnittlig heltidslønn etter skatt. Enslig uten barn. NOK

1 Storbritannia 234 838

2 Korea 230 420

3 Sveits 209 088

4 Luxembourg 204 127

5 Japan 203 652

6 Australia 188 736

7 Norge 182 947

8 Nederland 175 211

9 Østerrike 170 622

10 Island 168 854

11 Tyskland 165 613

12 Irland 163 019

13 Finland 160 844

14 USA 160 278

15 Frankrike 159 668

16 Canada 157 930

17 Belgia 157 682

18 Sverige 155 575

19 Hellas 148 558

20 Danmark 147 263

21 New Zealand 144 194

22 Spania 138 008

23 Italia 129 120

24 Portugal 105 972

25 Tyrkia 91 968

26 Tsjekkia 80 501

27 Polen 69 337

28 Slovakia 66 584

29 Ungarn 62 050

30 Mexico 60 294