Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1192 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 11.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I avisen Nationen lørdag 9. juni står det å lese at det ikke vil bli noen avklaring rundt vernet av Trillemarka før lokalvalget høsten 2007. Dermed blir det heller ingen avklaring på hvorvidt det frivillige verneforslaget eller tvangsvern blir vedtatt. Dette står i sterk kontrast til uttalelser fra statsråd Bjørnøy fra før jul om hvor viktig det var å holde et høyt tempo i vernearbeidet.
Medfører det riktighet det Nationen melder, at Miljøverndepartementet ikke vil legge frem sak før 10. september 2007?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har gjentatte ganger skjøvet på tidspunktet for fremleggelse av vernet av Trillemarka. Først skulle den komme før jul, så før påske, så rett etter påske og så i løpet av vårsesjonen. Nå tyder altså ubekreftete lekkasjer fra Regjeringen, ifølge Nationen, på at det ikke blir noen avklaring i inneværende periode i det hele tatt. Både Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen i Buskerud har for lenge siden lagt frem sin innstilling overfor Miljøverndepartementet. På denne bakgrunn må det fremstå som åpenbart at det ikke er de faktiske forhold som trekker ut prosessen, men at det er politisk uenighet internt i Regjeringen. Spørsmålsstilleren vil mene at det er respektløst overfor velgerne både i Buskerud og andre verneutsatte utmarksområder å ikke avklare dette før valget.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Vernesaken for Trillemarka-Rollagsfjell er i en kompleks sak som involverer svært viktige verneverdier, samtidig som engasjementet i saken fra ulike parter er sterkt. Regjeringen arbeider med saken med sikte på å komme fram til et godt resultat. Foreløpig er det ikke mulig å si når Regjeringens avklaring vil foreligge.

Jeg viser for øvrig til mitt brev av 23. november 2006 til Stortinget ved energi- og miljøkomiteen, i forbindelse med behandlingen av Dokument nr. 8:12 (2006-2007). Her framgår at det er etablert en vederlagsordning slik at skogeierne ikke skal bli økonomisk skadelidende i saksbehandlingsperioden. Utbetalingen av vederlag til grunneierne er på ca. 2,2 mill. kr årlig.